A MIÑA BANDEIRA

A MIÑA BANDEIRA

martes, 6 de julio de 2010

I I ENCONTRO MONTE PINDO

O Pindo acolleu unha confrencia de Felipe Senén López Gómez,
arqueólogo e escritor, ademais de técnico cultural de a Diputación de A Coruña.
Denlle un titulo a esta conferencia
(A Pedra e us seus significados)
si se pode dar un titulo pois foi tanto o que este home nos falou que eu darialle un cento deles
En nome de todos os do Pindo e no meu propio moitas graciñas por facerme entender aquelas vervas que meus avós me decian de pequeno e eu so lle daba u significado literal e non o que vostede me fixo ver dandolle o significado segun o nome das pedras graciñas pola sua presenza Felipe.

Currículum:

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago. Entre 1975 y 1996 fue director del Museo Arqueológico de A Coruña. Desde 1996 es Técnico de Gestión Cultural y Museólogo de la Diputación de A Coruña. Es miembro numerario de la Real Academia Gallega de Bellas Artes y del Instituto J. Cornide de Estudios Coruñeses. Pertenece al Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos y a la Comisión de Patrimonio Cultural del Consejo de la Cultura Gallega.
Obras realizadas:
Es fundador y presidente de "Amigos dos Museos de Galicia". Realizó cien proyectos y realizaciones para la valoración del patrimonio cultural de la provincia de A Coruña. Fue conferenciante sobre temas de Arte y Etnografía por toda Europa y América. Tiene múltiples publicaciones sobre simbología, arte y arqueología.

I I ENCONTRO MONTE PINDO

NOVAS FOTOS CEDIDAS POR O AMIGO
MANUEL DE CALDEBARCOS